Bilgi ve Randevu 0232 2441616

 

 

 

RİTİM HOLTER

Ambulatuvar kalp ritim kaydı çeşitli kalp hastalıklarındaki elektrokardiyogram (EKG) değişikliklerinin saptanmasında sık olarak kullanılan, invziv olmayan bir tanı yöntemidir. Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritm değişikliklerini izlememizi sağlamasıdır. Böylece gün içerisinde çeşitli fiziksel ve psikolojik değişikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluşturduğu değişimlerin izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluşan şikayetlerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.