Bilgi ve Randevu 0232 2441616

 

 

 

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporunun , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yeni işe başlayacaklar ve çalışmaya devam edenler için kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda alınması mecburidir.

İşe giriş sağlık raporu işe girişte istenen ve yalnız bir defaya mahsus hazırlanması gereken sıradan bir evrak değildir. İşe giriş sağlık raporu aynı zamanda çalışan işin tehlike derecesine göre süreleri değişmekle beraber periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince tekrarlanan bir sağlık raporudur. Burada unutulmaması gereken önemli husus, ilk işe girişte alınan sağlık raporunun kişinin işe uygunluğunu belirleyecek ve işe başladıktan sonra verilen periyodik sağlık raporu ile kıyaslama yapılabilecek baz sağlık raporu olacağıdır.

İşe giriş sağlık raporu tahlil ve tetkikleri gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki kontrolleri kapsayabilmektedir ;

 • İşitme testi (Odyometre)
 • Solunum fonksiyon testi (SFT)
 • EKG
 • Akciğer filmi
 • Göz muayenesi
 • Kan grubu testi
 • İdrar tahlili
 • Tam Kan sayımı
 • Kan tetkikleri
 • Hepatit Testleri

SÜRÜCÜ SAĞLIK RAPORU

Portör tetkikleri ( Bulaşıcı hastalık taramaları : burun, boğaz, gaita kültürü, dışkının mikroskobik incelenmesi, akciğer grafisi )

Sürücü adayları (ilk defa ehliyet alacaklar) ve ehliyet yenilemek isteyenler için Sürücü sağlık raporunu merkezimizden temin edebilirisiniz.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ehliyet sahiplerine yeni yükümlülükler getirdi.Araba kullanmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olanların ehliyetlerinin geri alınmasının yolunu açan yönetmelik değişikliği , ömür boyu ehliyet uygulamasına da son verdi.Ehliyet yenileme, ehliyet sınıfı ekleme, kayıp-zayi ve ilk defa ehliyet alacak kişilerin Sürücü sağlık raporu alma zorunlulukları bulunmakta. Sürücü adaylarının ve sürücülerin sağlık kontrolünün yapıldığı muayene sonunda Sürücü sağlık raporu hemen verilmektedir.

Sürücü Sağlık Raporu İçin İstenen Evraklar ;

 • Nüfus cüzdanı
 • 2 adet fotoğraf ( son altı ayda çekilmiş )