Bilgi ve Randevu 0232 2441616

 

 

 

PORTÖR MUAYENESİ TETKİKLERİ

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden portör testlerinin yapılması yasal bir zorunluluktur.

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkileri Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi ile aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Gaita mikroskobisi: Dışkıda barsak parazitlerinin mikroskopik incelemeyle araştırılmasıdır. Altı ayda bir yapılmalıdır.
Gaita kültürü: Salmonella ve Shigella cinsi bakterilerin, dışkıda araştırılması amacıyla yapılmaktadır. En az yılda bir kez yapılması gerekmektedir.
Boğaz ve burun kültürü: Gıda zehirlenmelerine yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisi araştırılmaktadır. Yılda bir kere yapılmalıdır.
Akciğer grafisi:  Tüberküloz yönünden, en az yılda bir kez yapılmalıdır